Duurzaam Heumen

Platform voor het stimuleren van duurzame activiteiten binnen de gemeente Heumen


Duurzaamheidspluim

Zoals ieder jaar zal er een Duurzaamheidspluim worden uitgereikt aan een persoon, instelling of bedrijf met een bijzondere verdienste op het gebied van duurzaamheid (people, planet, profit).  Deze duurzaamheidspluim bestaat uit een prachtige bronzen vlinder als wisseltrofee en een cheque van de Rabobank als ondersteuning van dit initiatief. Door middel van dit initiatief worden duurzame initiatieven zichtbaar in onze gemeente en vormt dit een stimulans voor anderen om hier aan deel te nemen.